Kotipalvelu Kodinhoiva

Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa vuosittain. Kotitalousvähennys on 45 % maksetuista palveluista. Vähennyksen enimmäismäärä on 2400 €/ henkilö, omavastuun ollessa 100 €. Vähennyksen enimmäismäärä täyttyy 5555 euron suuruisilla kustannuksilla ((5555 x 45 %) - 100 = 2399,75). Vähennys on henkilökohtainen, joten kumpikin puolisoista voi hyödyntää edun. Näin puolisot saavat vähentää yhteensä 4800 €.

Saatte kotitalousvähennyksen takaisin oman valintanne mukaan joko tämän hetkisessä verotuksessa hakemalla muutosta ennakkoveroprosenttiinne tai jälkikäteen veroilmoituksen perusteella.

Lisätietoja: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys